OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Conform het huishoudelijk reglement loopt het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 31 mei geschieden per mail aan ledenadministratie@ifc-ambacht.nl.

Indien na 31 mei wordt opgezegd is contributie voor een heel seizoen verschuldigd.

Het Bestuur