OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Conform het huishoudelijk reglement loopt het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 31 mei geschieden per mail aan ledenadministratie@ifc-ambacht.nl. Als je overschrijving naar een andere vereniging wilt, moet je je eerst afmelden bij de ledenadministratie.

Indien na 31 mei wordt opgezegd is contributie voor een heel seizoen verschuldigd.

Het Bestuur